[Infographics] Những trường hợp được vay vốn mua nhà ở xã hội

Đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2018 gồm người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;...

[Infographics] Những trường hợp được vay vốn mua nhà ở xã hội - ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Đối tượng được Vay vốn Mua nhàXã hội năm 2018 gồm người có công với cách mạng theo quy định của Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.../.
Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->