20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 2

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 3

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 4

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 5

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 6

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 7

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 8

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 9

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 10

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 11

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 12

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 13

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 14

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 15

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 16

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 17

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 18

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 19

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 20

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 21

Tính đến ngày 15/11, đã xác định được 20/24 đội bóng giành vé dự VCK Asian Cup 2019, khu vực Đông Nam Á có Việt Nam và Thái Lan.

20/24 đội giành vé vào VCK Asian Cup 2019: ĐNÁ có Việt Nam và Thái Lan - ảnh 1
20 đội bóng đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019 gồm có:
1. UAE (chủ nhà).
2. Saudi Arabia - nhất bảng A vòng loại thứ 2.
3. Australia - nhất bảng B vòng loại thứ 2.
4. Qatar - nhất bảng C vòng loại thứ 2.
5. Iran - nhất bảng D vòng loại thứ 2.
6. Nhật Bản - nhất bảng E vòng loại thứ 2.
7. Thái Lan - nhất bảng F vòng loại thứ 2.
8. Hàn Quốc - nhất bảng G vòng loại thứ 2.
9. Uzbekistan - nhất bảng H vòng loại thứ 2.
10. Iraq - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2.
11. Syria - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2.
12. Trung Quốc - 1 trong 3 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2.
13. Ấn Độ - bảng A vòng loại thứ 3.
14. Lebanon nhất bảng B vòng loại thứ 3.
15. Jordan nhất bảng C vòng loại thứ 3.
16. Việt Nam nhì bảng C vòng loại thứ 3.
17. Palestine nhất bảng D vòng loại thứ 3.
18. Oman nhì bảng D vòng loại thứ 3.
19. Bahrain nhất bảng E vòng loại thứ 3.
20. Turkmenistan nhì bảng E vòng loại thứ 3.
Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->