BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 2

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 3

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 4

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 5

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 6

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 7

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 8

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 9

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 10

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 11

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 12

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 13

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 14

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực Đông Nam Á (ĐNÁ), ĐT bóng đá nam Việt Nam tăng 3 bậc xếp hạng 130 thế giới hơn Thái Lan 7 bậc.

BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực ĐNÁ: Việt Nam qua mặt Thái Lan - ảnh 1
Chiều ngày 14/9, Liên đoàn Bóng đá thế giới công bố bảng xếp hạng FIFA tháng 9. Việt Nam tăng 4 bậc, trong khi Thái Lan tụt 7 bậc. Sau đây là BXH FIFA khu vực Đông Nam Á tháng 9/2017 (Ảnh minh họa: KL2017).
11. Timor Leste hạng 192 thế giới, tăng 4 bậc (Ảnh minh họa: KL2017).
10. Brunei hạng 186 thế giới, tăng 2 bậc (Ảnh minh họa: KL2017).
9. Campuchia hạng 172 thế giới, tăng 4 bậc (Ảnh minh họa: KL2017).
8. Indonesia hạng 169 thế giới, tăng 6 bậc (Ảnh minh họa: KL2017).
7. Malaysia hạng 166 thế giới, giữ nguyên hạng (Ảnh minh họa: KL2017).
6. Lào đứng thứ 166 thế giới, tăng 5 bậc (Ảnh minh họa: KL2017).
5. Singapore hạng 162 thế giới, tăng 9 bậc (Ảnh minh họa: KL2017).
4. Myanmar hạng 152 thế giới, tăng 5 bậc (Ảnh minh họa: KL2017).
3. Thái Lan hạng 137 thế giới, tụt 7 bậc (Ảnh minh họa: KL2017).
2. Việt Nam hạng 130 thế giới, tăng 4 bậc.
1. Philippines hạng 123 thế giới, tăng 4 bậc (Ảnh minh họa: KL2017).
BXH FIFA tháng 9/2017 khu vực Đông Nam Á (Ảnh: FOX Sports).
10 đội bóng có thứ hạng cao nhất BXH FIFA tháng 9/2017.
Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->