Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục

Chelsea và Man City "sáng" nhất tuần qua trên thị trường chuyển nhượng.

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 1

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 2

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 3
Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 4

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 5

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 6

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 7

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 8

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 9

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 10

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 11

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 12

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City "nổ bom" kỷ lục - 13

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->