Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục

Chelsea và Man City "sáng" nhất tuần qua trên thị trường chuyển nhượng.

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 1

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 2

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 3
Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 4

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 5

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 6

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 7

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 8

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 9

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 10

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 11

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 12

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh tuần 10-16/7: Chelsea & Man City nổ bom kỷ lục - ảnh 13

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->