Gần 1.000 người lập kỷ lục giả... xác ướp

Hơn 800 người đã tập trung tại Bảo tàng Ultimo tại thành phố Sydney (Australia) để lập kỷ lục thế giới mới về số người giả xác ướp Ai Cập.

Những người tham gia đã có mặt từ sớm để quấn giấy vệ sinh, hóa trang thành những xác ướp Ai Cập. Khoảng 3.000 cuộn giấy đã được sử dụng để thiết lập kỷ lục này.

Việc lập kỷ lục thế giới này nằm trong chuỗi sự kiện triển lãm về xác ướp Ai Cập tại Australia.


Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->