Phỏng vấn nhanh: Lời chúc dành cho người bạn ghét nhất năm qua!

"Chắc người đó là sếp mình (cười)" là một trong những câu trả lời thú vị về nhân vật "đáng ghét" nhất năm qua.

Nói gì với người bạn ghét nhất năm qua?

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->