Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết khiếu nại

Ông Nguyễn Diện và bà Võ Thị Tuấn (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) khiếu nại về việc UBND tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho...

Ông Trần Ngọc Trai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, trả lời: Phản ánh của ông Diện, bà Tuấn đã được UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết. Theo đó, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Đồng Phú và các ngành chức năng xác minh làm rõ nội dung khiếu nại; đồng thời, tổ chức đối thoại với người khiếu nại và báo cáo kết quả về UBND tỉnh Bình Phước.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->