Năm 2016, Vietnam Airlines lãi kỷ lục gần 2.500 tỉ đồng

Tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường hàng không của năm 2016 đã tạo điều kiện cho Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên đạt doanh thu hợp nhất trên 76.000...

Năm 2016, Vietnam Airlines lãi kỷ lục gần 2.500 tỉ đồng - ảnh 1

Tăng trưởng mạnh mẽ của Thị trường hàng không của năm 2016 đã tạo điều kiện cho Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên đạt doanh thu hợp nhất trên 76.000 tỉ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt gần 2.500 tỉ đồng

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->