[Video] Viễn cảnh lũ lụt nhấn chìm phần lớn Trái Đất vào năm 2050

Tại các khu vực nhiệt đới, nếu nước biển tăng thêm 25cm vào năm 2050 thì tần suất các trận lũ lụt vốn chỉ xảy ra 50 năm một lần sẽ xảy ra hàng năm, thậm...


Khoảng giữa thế kỷ này, tần suất Lũ lụt tại các vùng duyên hải, đặc biệt là tại các khu vực nhiệt đợi sẽ tăng lên đáng kể do Nước biển dâng - ảnh hưởng của tình trạng nóng lên toàn cầu.

Hiện, mực nước biển thế giới tăng trung bình 3-4 mm mỗi năm, cao hơn khoảng 30% so với thập kỷ trước. Dự báo đến cuối thế kỷ này, nước nước biển trung bình toàn cầu sẽ tăng khoảng 2,5m./.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->