[Videographics] Hiện tượng Nhật thực diễn ra như thế nào?

Để xem được Nhật thực, bạn phải ở trong vùng Nhật thực toàn phần rất hẹp, đó là vùng mà cái bóng đầy đủ của Mặt Trăng in xuống Trái Đất.


Nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng di chuyển vào vị trí thẳng hàng với Mặt Trời và Trái Đất. Để xem được Nhật thực, bạn phải ở trong vùng Nhật thực toàn phần rất hẹp, đó là vùng mà cái bóng đầy đủ của Mặt Trăng in xuống Trái Đất./.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->