Lên Ba Vì chơi chiêng cùng người Mường

Cùng tìm hiểu văn hóa chơi chiêng độc đáo, thú vị của người Mường ở Ba Vì, Hà Nội.

Theo VTV
Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->