Bạn có nhận ra chiếc bồn tắm giá 1,7 triệu USD?

Lựa chọn phương án bằng cách bấm vào từng hình.

ban-co-nhan-ra-chiec-bon-tam-gia-1-7-trieu-usd ban-co-nhan-ra-chiec-bon-tam-gia-1-7-trieu-usd-1
ban-co-nhan-ra-chiec-bon-tam-gia-1-7-trieu-usd-2 ban-co-nhan-ra-chiec-bon-tam-gia-1-7-trieu-usd-3
ban-co-nhan-ra-chiec-bon-tam-gia-1-7-trieu-usd-4 ban-co-nhan-ra-chiec-bon-tam-gia-1-7-trieu-usd-5
ban-co-nhan-ra-chiec-bon-tam-gia-1-7-trieu-usd-6 ban-co-nhan-ra-chiec-bon-tam-gia-1-7-trieu-usd-7

An Yên
Theo The Richest

Cơn sốt xây hầm triệu đô không sử dụng của các đại gia 5 bể bơi được giấu kín trong gia đình nhà giàu

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->