Bạn có nhận ra chiếc bồn tắm giá 1,7 triệu USD?

Lựa chọn phương án bằng cách bấm vào từng hình.

Bạn có nhận ra chiếc bồn tắm giá 1,7 triệu USD? - ảnh 1 Bạn có nhận ra chiếc bồn tắm giá 1,7 triệu USD? - ảnh 2
Bạn có nhận ra chiếc bồn tắm giá 1,7 triệu USD? - ảnh 3 Bạn có nhận ra chiếc bồn tắm giá 1,7 triệu USD? - ảnh 4
Bạn có nhận ra chiếc bồn tắm giá 1,7 triệu USD? - ảnh 5 Bạn có nhận ra chiếc bồn tắm giá 1,7 triệu USD? - ảnh 6
Bạn có nhận ra chiếc bồn tắm giá 1,7 triệu USD? - ảnh 7 Bạn có nhận ra chiếc bồn tắm giá 1,7 triệu USD? - ảnh 8

An Yên
Theo The Richest

Cơn sốt xây hầm triệu đô không sử dụng của các đại gia 5 bể bơi được giấu kín trong gia đình nhà giàu

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->