Tìm chiếc đồng hồ được mua với giá 11 triệu USD

Trong 9 chiếc đồng hồ dưới đây, có một chiếc đồng hồ có giá trị thực 3 triệu USD, nhưng có người mua sẵn sàng trả giá gần gấp 4 lần - 11 triệu USD (khoảng 245 tỉ đồng). Theo bạn, đó là chiếc nào?

Tìm chiếc đồng hồ được mua với giá 11 triệu USD - ảnh 1 Tìm chiếc đồng hồ được mua với giá 11 triệu USD - ảnh 2 Tìm chiếc đồng hồ được mua với giá 11 triệu USD - ảnh 3
Tìm chiếc đồng hồ được mua với giá 11 triệu USD - ảnh 4 Tìm chiếc đồng hồ được mua với giá 11 triệu USD - ảnh 5 Tìm chiếc đồng hồ được mua với giá 11 triệu USD - ảnh 6
Tìm chiếc đồng hồ được mua với giá 11 triệu USD - ảnh 7 Tìm chiếc đồng hồ được mua với giá 11 triệu USD - ảnh 8 Tìm chiếc đồng hồ được mua với giá 11 triệu USD - ảnh 9

Mộc Miên

Tìm đôi giày nam trị giá 4 triệu USD

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->