Hát Xoan được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Vào lúc 10h51 (theo giờ Hàn Quốc tức 8h51 giờ Việt Nam), ngày 8.12, tại Đảo Jeju, Hàn Quốc, Di sản “Hát Xoan Phú Thọ” được Kỳ họp của Ủy ban Liên Chính phủ...

Hát Xoan được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - ảnh 1

Vào lúc 10h51 (theo giờ Hàn Quốc tức 8h51 giờ Việt Nam), ngày 8.12, tại Đảo Jeju, Hàn Quốc, Di sản “ Hát Xoan Phú Thọ” được Kỳ họp của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 nhất trí đưa ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và chuyển sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Vào lúc 10h51 (theo giờ Hàn Quốc tức 8h51 giờ Việt Nam), ngày 8.12, tại Đảo Jeju, Hàn Quốc, Di sản “Hát Xoan Phú Thọ” được Kỳ họp của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 nhất trí đưa ra khỏi danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và chuyển sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh trong danh sách cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO năm 2011. Sau 6 năm thực hiện nghiêm túc các cam kết với UNESCO, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và sự hỗ trợ của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng hồ sơ trình UNESCO.

Tại Kỳ họp lần thứ 12 này, các quốc gia thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 đã đánh giá cao quá trình bảo tồn, phát huy di sản của tỉnh Phú Thọ và ủng hộ đặc cách để Hồ sơ hát Xoan là trường hợp đầu tiên được chuyển từ danh sách di sản văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp sang ghi danh tại danh sách di sản văn hóa đại diện của nhân loại.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, hát Xoan Phú Thọ đã được các cơ quan chuyên môn của UNESCO đánh giá đáp ứng được 5 tiêu chí để được công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Với việc ghi danh 2 di sản Bài Chòi và hát Xoan, đến nay Việt Nam đã có 12 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc ghi danh này có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá hiệu quả nền văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam, khẳng định cam kết của Việt Nam đối với việc nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản của Việt Nam và thể hiện sự đóng góp tích cực của Việt Nam đối với tổ chức UNESCO.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Xem thêm:

Hát Xoan

Làm QUIZ
Tin tức Video
-->