2 thành ngữ thú vị về tiền trong tiếng Anh

Ngoài "money", người bản ngữ còn có nhiều cách diễn đạt hay về tiền nong, như "Out-of-pocket", "Bread and butter".

* Click vào từng ảnh để xem nghĩa của thành ngữ và ví dụ cụ thể:

2-thanh-ngu-thu-vi-ve-tien-trong-tieng-anh 2-thanh-ngu-thu-vi-ve-tien-trong-tieng-anh-1
Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->