2 thành ngữ thú vị về tiền trong tiếng Anh

Ngoài "money", người bản ngữ còn có nhiều cách diễn đạt hay về tiền nong, như "Out-of-pocket", "Bread and butter".

* Click vào từng ảnh để xem nghĩa của thành ngữ và ví dụ cụ thể:

2 thành ngữ thú vị về tiền trong tiếng Anh - ảnh 1 2 thành ngữ thú vị về tiền trong tiếng Anh - ảnh 2
Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->