Học từ vựng qua tranh: Chủ đề Mùa đông

Bạn có thể bổ sung vốn từ vựng về mùa đông với những thẻ nhớ (flashcard) gồm hình ảnh và gợi ý ở mặt trước, đáp án ở mặt sau

Thẻ nhớ (flashcard) là một cách học từ vựng, cụm diễn đạt tiếng Anh hiệu quả. Với mỗi bức ảnh và gợi ý, bạn hoặc các bé hãy thử đoán xem từ vựng tương ứng là gì rồi bấm vào ảnh để xem đáp án, bao gồm từ vựng, phiên âm và nghĩa tiếng Việt.

Học từ vựng qua tranh: Chủ đề Mùa đông - ảnh 1

The twelfth month of the year.

Học từ vựng qua tranh: Chủ đề Mùa đông - ảnh 2

The first month of the year.

Học từ vựng qua tranh: Chủ đề Mùa đông - ảnh 3

25 December - a Christian holy day Christmas.

Học từ vựng qua tranh: Chủ đề Mùa đông - ảnh 4

A public holiday and celebration, held on the fourth Thursday of November in the US and on the second Monday of October in Canada to say or show that you are grateful, especially to God.

Học từ vựng qua tranh: Chủ đề Mùa đông - ảnh 5

The season of the year between autumn and spring.

Học từ vựng qua tranh: Chủ đề Mùa đông - ảnh 6

A flat piece of wood or other material that is used to travel over snow and ice.

Học từ vựng qua tranh: Chủ đề Mùa đông - ảnh 7

The figure made of packed snow that looks a little bit like a person.

Xem tiếp

Y Vân

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->