Thăm dò dư luận về 936 ứng viên nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

Bộ GD-ĐT sẽ lấy ý kiến thăm dò dư luận trong việc xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân năm 2017.

Bộ GD-ĐT vừa có thông báo thăm dò ý kiến dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 14.

Hiện tại, có 86 ứng viên cho danh hiệu Nhà giáo nhân dân; 229 ứng viên cho danh hiệu nhà giáo ưu tú thuộc khối các bộ - ngành và 616 ứng viên danh hiệu nhà giáo ưu tú khối các địa phương. 

Xem chi tiết danh sách tại đây.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 12/9 đến ngày 26/9. 

 

Các cá nhân, tập thể đóng góp ý kiến về việc xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân gửi về Bộ GD-ĐT (qua Vụ Thi đua – Khen thưởng), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, trước ngày 27/9.

Lê Huyền


Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->