Tảng băng trôi lớn nhất trong lịch sử vừa đứt gãy nặng gấp 20 lần trọng lượng tàu Titanic

Núi băng vừa tách rời khỏi Nam Cực được coi là tảng băng trôi lớn nhất trong lịch sử bị tách ra.

Để các bạn hình dung ra rõ hơn núi băng trôi này lớn đến thế nào, chúng tôi đưa ra vài hình ảnh so sánh cụ thể sau đây:

1. Trọng lượng tảng băng tách ra bằng 20 con tàu Titanic.

Tảng băng trôi lớn nhất trong lịch sử vừa đứt gãy nặng gấp 20 lần trọng lượng tàu Titanic - ảnh 1

2. Diện tích bao phủ của tảng băng xấp xỉ bằng diện tích bang Delaware ở Mỹ.

Tảng băng trôi lớn nhất trong lịch sử vừa đứt gãy nặng gấp 20 lần trọng lượng tàu Titanic - ảnh 2

3. Thể tích tảng băng đủ lấp đầy 2 cái hồ Erie, là hồ nước lớn thhứ 4 trong 5 hồ nước lớn ở Bắc Mỹ.

Tảng băng trôi lớn nhất trong lịch sử vừa đứt gãy nặng gấp 20 lần trọng lượng tàu Titanic - ảnh 3

4. Chiều dày của tảng băng trôi gấp 2 lần chiều cao của tượng Nữ thần Tự do.

Tảng băng trôi lớn nhất trong lịch sử vừa đứt gãy nặng gấp 20 lần trọng lượng tàu Titanic - ảnh 4

5. Diện tích của tảng băng bị tách ra bằng 12% diện tích thềm băng Larsen C.

Tảng băng trôi lớn nhất trong lịch sử vừa đứt gãy nặng gấp 20 lần trọng lượng tàu Titanic - ảnh 5

Nguồn: Business Insider

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->