Bộ Công thương lên tiếng về nhiệt điện Long An

Ngày 20.3, Bộ Công thương đăng thông báo về Trung tâm điện lực Long An trên website của Bộ để giải thích về những vấn đề mà dư luận quan tâm.

Bộ Công thương lên tiếng về nhiệt điện Long An - ảnh 1
Ngày 20.3, Bộ công thương đăng thông báo về 'Trung tâm điện lực Long An' trên website của Bộ để giải thích về những vấn đề mà dư luận quan tâm.
Theo đó, ngày 18.3.2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 428/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030. Tại Long An sẽ phát triển 2 dự án nhà máy nhiệt điện (NMNĐ): NMNĐ Long An I quy mô 2x600 MW vận hành năm 2024-2025, NMNĐ Long An II quy mô 2x800 MW vận hành năm 2026-2027, Thủ tướng giao Bộ Công thương chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm, quy hoạch chi tiết các trung tâm nhiệt điện than… trong đó có trung tâm điện lực Long An.
Bộ Công thương đã giao Tư vấn điện 2 là đơn vị tư vấn chuyên ngành thực hiện khảo sát, lập Quy hoạch địa điểm trung tâm điện lực (TTĐL) Long An. Hiện tại Tổng cục Năng lượng đang hoàn thiện công tác thẩm định Hồ sơ Quy hoạch địa điểm TTĐL Long An để trình Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét phê duyệt.
Bộ Công thương chỉ phê duyệt Quy hoạch địa điểm TTĐL Long An khi đáp ứng các yêu cầu: Phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - Xã hội của địa phương, phù hợp với quy hoạch Quốc phòng an ninh và các quy hoạch chuyên ngành khác. Đảm bảo khả thi cho phát triển các dự án NMNĐ Long An I, NMNĐ Long An II theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt. Định hướng về công nghệ áp dụng phải phù hợp với công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao trên trế giới. Có giải pháp xử lý phát thải đảm bảo môi trường, đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam hiện hành.
Trường hợp Quy hoạch TTĐL Long An đáp ứng yêu cầu, được phê duyệt, Bộ Công thương sẽ quản lý chặt chẽ quá trình triển khai các dự án. Ngay từ việc đề xuất lựa chọn nhà đầu tư phải có năng lực, kinh nghiệm, áp dụng công nghệ tiên tiến, có cam kết đảm bảo môi trường trong đầu tư cũng như vận hành NMNĐ. Khi thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, các dự án phải có giải pháp kỹ thuật tuân thủ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, đặc biệt xem xét kỹ các nội dung liên quan đến môi trường: công nghệ áp dụng, giải pháp xử lý phát thải, giám sát của cộng đồng… nhằm đảm bảo phát triển các dự án NMNĐ tại TTĐL theo quy hoạch, giảm thiểu tác động đến môi trường trong phạm vi cho phép, góp phần cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An, TP.HCM và các tỉnh thành trong khu vực.

Chí Nhân

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->