NSND Tự Long: Người ta đổ tiếng ác cho nghệ sĩ nhiều quá, người thì 3-4 vợ, nghèo cũng 1-2 bà

NSND Tự Long khẳng định: "Chúng tôi sống hầu hết thời gian cho xã hội, người thân có được bao lâu đâu".

NSND Tự Long tâm sự về những nỗi khổ của nghệ sĩ tập Táo Quân

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->