Xe+

Ra đường ngày Tết ai cũng vội, nhưng đừng chọn cách này...

Chiếc crossover màu bạc hùng dũng lao vào làn ngược chiều mà không chịu xếp hàng lần lượt như các xe khác, việc làm chẳng những không nhanh hơn mà còn sẽ gây...

Ra đường ngày Tết ai cũng vội, nhưng đừng chọn cách này...

Như Phúc
Theo UB An toàn Giao thông QG

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->