Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Tôi đã đóng BHXH bắt buộc được 3 tháng. Nay tôi tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đủ 6 tháng để hưởng chế độ thai sản được không?

Điều kiện hưởng chế độ thai sản - ảnh 1

Bạn đọc số 01635289& gọi đến số điện thoại tư vấn Pháp luật của báo Lao động hỏi: Tôi đã đóng BHXH bắt buộc được 3 tháng. Nay tôi tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đủ 6 tháng để hưởng chế độ thai sản được không?

Bạn đọc số 01635289& gọi đến số điện thoại Tư vấn pháp luật của Báo Lao động hỏi: Tôi đã đóng BHXH bắt buộc được 3 tháng. Nay tôi tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đủ 6 tháng để hưởng chế độ thai sản được không?

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Điều 31 Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

1. NLĐ được hưởng chế độ thai sản (CĐTS) khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; d) NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản; e) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

2. NLĐ quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 điều này phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. NLĐ quy định tại điểm b khoản 1 điều này đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Do đó, nếu bạn đóng BHXH đủ 3 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con mà phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì vẫn được hưởng CĐTS. Nếu bạn không thuộc trường hợp trên thì sẽ không được hưởng CĐTS dù có đóng BHXH tự nguyện thêm cho đủ 6 tháng. Vì hiện nay BHXH tự nguyện chỉ có hai chế độ hưu trí và tử tuất, không có chế độ thai sản.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->