Tiền nhận từ đối tác nước ngoài, có phải nộp thuế?

Khi chuyển tiền sang công ty tôi, đối tác đã nộp thuế ở nước họ, giờ tôi nhận thì có phải nộp thuế nữa không?

Công ty tôi thành lập ở Việt Nam, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho một đối tác Hàn Quốc. Họ chuyển tiền cung cấp dịch vụ từ Hàn Quốc sang tài khoản công ty tôi tại Việt Nam. Số tiền này đã bị đánh thuế ở Hàn Quốc. 

Xin hỏi ở Việt Nam, công ty tôi có phải nộp thuế giá trị gia tăngthu nhập Doanh nghiệp nữa hay không? Nếu có, căn cứ để tính là gì?

Phạm Văn Lê

Luật sư trả lời

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->