Điều gì xảy ra khi bạn để mảnh dằm trong vết thương quá lâu?

Mảnh dằm kẹt trong các vết thương hở thưởng gây đau đớn, loại bỏ chúng là nguyên nhân gây đau nhiều hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không gắp bỏ...

Điều gì xảy ra khi bạn để mảnh dằm trong vết thương quá lâu?

*Theo Tech Insider

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->