Thép làm nòng súng tiểu liên và đại liên

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cùng với nhiệm vụ phát triển về kinh tế, chúng ta phải xây dựng một tiềm lực quốc phòng mạnh mẽ...

Đồng thời, chúng ta cần xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng, tạo đà cho nền công nghiệp quốc phòng đủ mạnh để thực hiện các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Quân đội giao cho, trong đó có nhiệm vụ chủ động, bảo đảm được các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật cần thiết để bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt, không thể không nhắc tới nhiệm vụ làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất ra các vật liệu cần thiết trong sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->