Người đẹp Singapore chia sẻ 10 phút tập tại nhà cho eo thon

Động tác 2: Crunch

Động tác 3: Scissor kicks

Lưu ý: Chạm cả lưng trên thảm một cách thoải mái.

Động tác 4: Russian twists

Lưu ý: Giữ lưng thẳng, cố gắng mở vai thật rộng.

Động tác 5: Mountain climbers

5 phút tập tiếp theo:

Hà An

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->