Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ABBANK đạt 288 tỷ đồng

ABBANK vừa công bố kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2016 với lợi nhuận trước thuế đạt 288,4 tỷ đồng, tăng trưởng 168% so với năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ABBANK đạt 288 tỷ đồng - ảnh 1Giao dịch tại ABBANK. (Nguồn: ABBANK)

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) vừa công bố kết quả Kinh doanh sau kiểm toán năm 2016 với Lợi nhuận trước thuế đạt 288,4 tỷ đồng, tăng trưởng 168% so với năm 2015.

Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 đã được kiểm toán và được ABBANK chính thức công bố trước thềm Đại hội cổ đông. Theo đó, tổng tài sản của ABBank đạt 74.432 tỷ đồng, tăng 15%; tổng huy động khách hàng đạt 52.228 tỷ đồng, tăng 9%; dư nợ Thị trường 1 đạt 40.141 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cuối năm 2015.

Với các mục tiêu quan trọng năm 2017, ABBANK đề ra mục tiêu dự kiến tổng tài sản năm 2017 của ABBANK sẽ tăng 8% so với thực hiện 2016, đạt 80.600 tỷ đồng; tổng huy động khách hàng tăng 24% đạt 64.669 tỷ đồng; tổng cho vay khách hàng tăng 28% đạt 51.262 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 56% so với thực hiện 2016, đạt 450 tỷ đồng./.
Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->