VAMC muốn tăng vốn gấp 5 lần để xử lý nợ xấu

Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) muốn tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng hiện nay lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2020.

Đây là một trong những đề xuất của VAMC gửi lên các cơ quan chức năng trong lộ trình nâng cao năng lực xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020, theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Trong các phương án đề xuất để nâng cao năng lực tài chính, làm hậu thuẫn cho hoạt động mua nợ theo giá Thị trường (hiện chưa thể thực hiện được) và tạo lập thị trường mua bán nợ, xây dựng quỹ dự phòng rủi ro, công ty này muốn được tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn mua nợ xấu theo giá trị thị trường.

VAMC muon tang von gap 5 lan de xu ly no xau
VAMC muốn được tăng vốn điều lệ

VAMC khi thành lập được cấp vốn điều lệ 500 tỷ đồng vào năm 2013, sau đó được Chính phủ bổ sung vốn điều lệ lên mức 2.000 tỷ đồng vào năm 2015.

Đồng thời với đề xuất trên, VAMC muốn phát hành trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ ra thị trường với trị giá khoảng 45.000 tỉ đồng để huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; xúc tiến việc vay vốn của các tổ chức trong nước và Quốc tế cho hoạt động xử lý nợ của chính phủ bắt đầu từ năm 2018.

Nguồn vốn được đề nghị bổ sung cũng cần thiết cho việc quản trị rủi ro trong hoạt động Kinh doanh nợ của công ty. VAMC muốn lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trích dự phòng rủi ro vào chi phí hoạt động và sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ xấu đã mua theo giá trị thị trường.

Những khoản dự phòng này (nếu có) sẽ để xử lý rủi ro trong các trường hợp: khi khoản nợ được VAMC bán với giá trị thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ tại VAMC tại thời điểm xử lý rủi ro, hoặc khách hàng vay là tổ chức đã giải thể, phá sản, khách hàng vay là cá nhân qua đời, mất tích.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 3 năm rưỡi hoạt động, VAMC đã mua tổng cộng được 25.631 khoản nợ xấu tại 42 tổ chức tín dụng tại Việt Nam, với tổng dư nợ gốc 282.124 tỷ đồng, giá mua nợ là 245.672 tỷ đồng, thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt.

Hầu hết khoản nợ xấu VAMC đã nhận từ các tổ chức tín dụng đều có tài sản bảo đảm là Bất động sản hoặc tài sản hình thành từ vốn vay kể cả bất động sản, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, dự án, trái phiếu doanh nghiệp...

Lũy kế từ năm 2013 đến nay, VAMC đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thu hồi nợ được 50.165 tỷ đồng, bao gồm cả việc thu từ bán nợ và bán tài sản đảm bảo.

Dự kiến đến năm 2020, VAMC thực hiện mua nợ theo giá trị thị trường với giá mua nợ khoảng từ 10.000 tỷ đồng đến 50.000 tỷ đồng tùy theo tiến độ được cấp vốn điều lệ.

Minh Thái (Tổng hợp)

VAMC muốn tăng vốn gấp 5 lần để xử lý nợ xấu - ảnh 1
Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->