15 công việc lương cao nhất tại Mỹ

Dựa trên thống kê của Bộ Lao động Mỹ, trang Business Insider đưa ra danh sách 15 công việc được trả lương cao nhất tại nước này.

15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 1
1. Bác sĩ gây mê

Lương trung bình năm: 269.600 USD

Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026):

17,8%

15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 2
2. Bác sĩ phẫu thuật răng - hàm - mặtLương trung bình năm: 232.870 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%
15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 3
3. Bác sĩ phụ khoaLương trung bình năm: 234.310 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,9%
15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 4
4. Bác sĩ phẫu thuật răng - hàm - mặtLương trung bình năm: 232.870 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%
15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 5
5. Bác sĩ chỉnh hình răngLương trung bình năm: 228.780 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,3%
15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 6
6. Bác sĩ đa khoa Lương trung bình năm: 201.840 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,9%
15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 7
7. Bác sĩ tâm thầnLương trung bình năm: 194.740 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 13,1%
15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 8
8. Bác sĩ nhi khoaLương trung bình năm: 168.990 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,8%
15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 9
9. Bác sĩ nha khoaLương trung bình năm: 159.770 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%
15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 10
10. Bác sĩ phục hình răngLương trung bình năm: 126.050 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 17,2%
15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 11
11. Y tá gây mêLương trung bình năm: 160.279 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 16%
15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 12
12. Kỹ sư dầu khí

Lương trung bình năm: 128.230 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 14,5%

15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 13
13. Quản lý công nghệ thông tin (IT)Lương trung bình năm: 135.800 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 11,9%
15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 14
14. Quản lý marketing

Lương trung bình năm: 131.180 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 10%

15 công việc lương cao nhất tại Mỹ - ảnh 15
15. Bác sĩ chuyên khoa chânLương trung bình năm: 124.830 USD
Tăng trưởng việc làm dự báo (2016-2026): 9,7%

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->