30% vải thiều Bắc Giang trồng theo chuẩn VietGap

Bắc Giang có 30.000ha trồng vải thiều, thì có đến 12.500ha đạt chuẩn VietGap để xuất đi Nhật Bản, châu Âu...

 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->