Bạn biết gì về Hiệp định TPP sau khi Tổng thống Trump rút?

Hiệp định CPTPP về cơ bản vẫn giữ nguyên trên nền tảng TPP. Tuy nhiên, CPTPP có một số thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp, đặc biệt khi Mỹ đã rút khỏi...

Bạn biết gì về Hiệp định TPP sau khi Tổng thống Trump rút? - ảnh 1
Hiệp định CP tpp tên đầy đủ là gì?Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Hiệp định tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương

Hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương

Hiệp định hối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Sau 4 vòng đàm phán cấp Bộ trưởng nhân dịp APEC tại Đà Nẵng, các quốc gia đã thống nhất tên Hiệp định là Đối tác toàn diện và tiến bộ - cptpp (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

Bạn biết gì về Hiệp định TPP sau khi Tổng thống Trump rút? - ảnh 2
bao nhiêu quốc gia tham gia Hiệp định CPTPP?10 11 1213

Sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định TPP, 11 nước còn lại thống nhất đàm phán để tiếp tục thực hiện hiệp định với tên gọi mới là CPTPP

.
Bạn biết gì về Hiệp định TPP sau khi Tổng thống Trump rút? - ảnh 3
Quy mô kinh tế tính theo GDP của 11 nước tham gia CPTPP (năm 2016) là khoảng bao nhiêu tỷ USD?10.000 tỷ USD11.000 tỷ USD 12.000 tỷ USD 13.000 tỷ USD

Nếu tính cả Mỹ, khối 12 nước tham gia Hiệp định TPP có tổng quy mô kinh tế tính theo GDP là khoảng 30.000 tỷ USD (2016). Tuy nhiên, sau khi Mỹ rút khỏi, 11 nước còn lại tham gia CPTPP có quy mô kinh tế khoảng 12.000 tỷ USD (2016).

Bạn biết gì về Hiệp định TPP sau khi Tổng thống Trump rút? - ảnh 4
Quốc gia nào có quy mô nền kinh tế lớn nhất trong 11 nước tham gia CPTPP? Nhật Bản Hàn QuốcTrung QuốcSingapore

Nhật Bản là quốc gia có quy mô kinh tế lớn nhất trong số các thành viên tham gia CPTPP. Nhật Bản có GDP lên tới 5.000 tỷ USD, chiếm khoảng 42% quy mô các nền kinh tế tham gia CPTPP.

Bạn biết gì về Hiệp định TPP sau khi Tổng thống Trump rút? - ảnh 5
Giữ lại nền tảng của TPP, có bao nhiêu điều khoản của CPTPP bị "treo lại" so với TPP?

15

20

25

30

Hiệp định CPTPP cơ bản giữ lại các điều khoản so với Hiệp định TPP ban đầu. Tuy nhiên, các nước thống nhất "treo lại" 20 điều khoản liên quan đến một số nước do còn một số bất đồng để đi đến thống nhất cơ bản.


Bạn biết gì về Hiệp định TPP sau khi Tổng thống Trump rút? - ảnh 6
CPTPP sẽ giúp Việt Nam tăng trưởng GDP thêm bao nhiêu phần trăm mỗi năm? 1,3% 2,3%3,3%4,3%

Theo tính toán, Hiệp định TPP sẽ giúp GDP Việt Nam tăng 6,7%/năm. Tuy nhiên, Hiệp định CPTPP chỉ giúp GDP Việt Nam tăng khoảng 1,3% mỗi năm.

Bạn biết gì về Hiệp định TPP sau khi Tổng thống Trump rút? - ảnh 7
Khi nào thì CPTPP có hiệu lực?30 ngày sau khi được tối thiểu 5 nước phê chuẩn30 ngày sau khi được tối thiểu 6 nước phê chuẩn 60 ngày sau khi được tối thiểu 5 nước phê chuẩn 60 ngày sau khi được tối thiểu 6 nước phê chuẩn

Các nước thống nhất, Hiệp định CPTPP có hiệu lực 60 ngày ngày sau khi được ít nhất 6 nước phê chuẩn. CPTPP không có điều khoản về tỷ lệ GDP của các nước tham gia như TPP.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->