Tấn công mạng có thể khiến thế giới thiệt hại 53 tỷ USD

Tấn công mạng có thể khiến thế giới thiệt hại 53 tỷ USD, đây là cảnh báo vừa được ngân hàng Lloyds tại London đưa ra.

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển nhưng vấn đề bảo mật chưa được đảm bảo – dẫn đến nguy cơ một cuộc tấn công mạng quy mô toàn cầu có thể khiến thế giới thiệt hại 53 tỷ USD, bao gồm hậu quả từ việc Kinh doanh bị gián đoạn và sửa chữa máy móc.

Đây là cảnh báo vừa được ngân hàng Lloyds tại London đưa ra. Theo Lloyds, hiện tại các công ty bảo hiểm đang gặp khó khăn trong việc đánh giá mức độ thiệt hại do tấn công mạng gây ra vì không có đủ dữ liệu trong tay.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Xem thêm:

tấn công mạng

Làm QUIZ
Tin tức Video
-->