CNN đăng tải hình ảnh độc quyền trong vụ cứu sống binh sĩ Triều Tiên đào tẩu

Các đoạn phim ghi lại thời khắc triển khai khẩn cấp công tác cấp cứu, gắp kí sinh trùng ra khỏi người bệnh,... đã được CNN đăng tải.

CNN đăng tải hình ảnh độc quyền trong vụ cứu sống binh sĩ Triều Tiên đào tẩu

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->