Doanh nghiệp nợ BHXH, người lao động vẫn được chốt sổ bảo hiểm

Nghị định 115 của Chính phủ có hiệu lực trong tháng 9/2017 quy định rõ hơn, nhấn mạnh trách nhiệm của DN phải ưu tiên giải quyết cho các đối tượng nghỉ theo...

16.000 tỷ đồng là con số nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp trên cả nước tính đến tháng 8/2017. Theo đó, khoảng 4,3 triệu người lao động đang bị treo sổ BHXH, đồng nghĩa nhiều người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu không được giải quyết chế độ hưu trí, nhiều chị em không có chế độ thai sản hay những người mất việc không được giải quyết chế độ thất nghiệp.

Trước thực tế này, BHXH đã thực hiện một số những biện pháp buộc doanh nghiệp nợ đọng phải ưu tiên chốt sổ bảo hiểm cho những đối tượng trên, đảm bảo nguyên tắc có đóng, có hưởng.

Tròng hơn 1 năm qua, chỉ tính riêng tại Bảo hiểm Xã hội Bắc Ninh đã giải quyết cho gần 100 người lao động được chốt sổ khi doanh nghiệp vẫn nợ đọng kéo dài.

Khi Nghị định 115 của Chính phủ có hiệu lực, đối với những trường hợp chủ lao động cố tình lẩn tránh trách nhiệm, người lao động có quyền khiếu nại đến các cơ quan liên quan như Sở Lao động - Thương binh & Xã hội hoặc Tổng Liên đoàn Lao động để đòi quyền lợi chính đáng.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->