THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Hiện tại
Cập nhật: 07:29 - 19/01/2017
Hôm nay
19/01 Thứ Năm
Ngày mai
20/01 Thứ Sáu
Ngày kia
21/01 Thứ Bảy

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
24oC-32oC
Ngày nắng, đêm không mưa
24oC-31oC
Có lúc có mưa rào
24oC-28oC
Có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:55)
18oC
Đêm nhiều mây
16oC-22oC
Nhiều mây, mưa nhỏ
16oC-19oC
Có mưa nhỏ
15oC-18oC
Mưa nhỏ, mưa phùn

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:55)
21oC
Đêm nhiều mây
22oC-27oC
Nhiều mây, không mưa
21oC-28oC
Không mưa
21oC-25oC
Có mưa

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
23oC-30oC
Có mưa rào
24oC-31oC
Có lúc có mưa rào
23oC-31oC
Có lúc có mưa rào

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:55)
24oC
Đêm nhiều mây
23oC-28oC
Có mưa rào
24oC-29oC
Có lúc có mưa rào
23oC-28oC
Đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:55)
18oC
Nhiều mây, không mưa
16oC-22oC
Nhiều mây, mưa nhỏ
15oC-18oC
Có mưa nhỏ
14oC-17oC
Mưa nhỏ, mưa phùn

Thời tiết Vinh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
18oC-23oC
Nhiều mây, không mưa
18oC-21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC-20oC
Có mưa

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:55)
16oC
Có mưa phùn
15oC-23oC
Không mưa
17oC-24oC
Không mưa
16oC-21oC
Không mưa

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:29)
Đang cập nhật
16oC-22oC
Nhiều mây, mưa nhỏ
15oC-19oC
Có mưa nhỏ
15oC-18oC
Có mưa nhỏ, mưa phùn

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:55)
16oC
Đêm nhiều mây
18oC-28oC
Ngày nắng, đêm không mưa
16oC-29oC
Đêm không mưa, ngày nắng
16oC-28oC
Đêm không mưa, ngày nắng
-->