THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Hiện tại
Cập nhật: 06:45 - 21/03/2018
Hôm nay
21/03 Thứ Tư
Ngày mai
22/03 Thứ Năm
Ngày kia
23/03 Thứ Sáu

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
26oC
Đêm nhiều mây
25oC-34oC
Có mây, trời nắng
25oC-34oC
Có mây, trời nắng
24oC-33oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
20oC
Đêm có mây ( AWS-Láng, cập nhật 06h31)
16oC-21oC
Có mây, trời nắng
18oC-27oC
Ít mây trời nắng
19oC-28oC
Ít mây trời nắng

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
22oC
Đêm nhiều mây
21oC-26oC
Có mưa rào và dông
21oC-26oC
Có lúc có mưa
21oC-27oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:39)
Đang cập nhật
24oC-34oC
Có mây, trời nắng
24oC-34oC
Có mây, trời nắng
25oC-33oC
Có mây, trời nắng

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
25oC
Đêm nhiều mây
24oC-29oC
Có mây, trời nắng
24oC-31oC
Ít mây trời nắng
24oC-31oC
Ít mây trời nắng

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
17oC
Đêm nhiều mây
16oC-21oC
Có mây, trời nắng
14oC-27oC
Ít mây trời nắng
13oC-27oC
Ít mây trời nắng

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
20oC
Đêm nhiều mây
16oC-23oC
Có lúc có mưa
12oC-28oC
Ít mây trời nắng
15oC-23oC
Mưa rào nhẹ

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
20oC
Đêm nhiều mây
18oC-22oC
Có mây, trời nắng
15oC-27oC
Ít mây trời nắng
15oC-28oC
Ít mây trời nắng

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:45)
19oC
Đêm nhiều mây
18oC-30oC
Có mây, trời nắng
18oC-30oC
Có mây, trời nắng
19oC-30oC
Có mây, trời nắng
-->