THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Hiện tại
Cập nhật: 07:04 - 26/04/2017
Hôm nay
26/04 Thứ Tư
Ngày mai
27/04 Thứ Năm
Ngày kia
28/04 Thứ Sáu

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:04)
26oC
Đêm có mây
26oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng
26oC-35oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông
25oC-34oC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:04)
24oC
Đêm nhiều mây
22oC-25oC
Có lúc có mưa rào
21oC-26oC
Có lúc có mưa rào và dông
20oC-25oC
Có lúc có mưa rào

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:04)
23oC
Đêm nhiều mây
25oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào
26oC-34oC
Đêm không mưa, ngày nắng
23oC-30oC
Có lúc có mưa rào và dông

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:54)
Đang cập nhật
25oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
25oC-35oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông
25oC-34oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:04)
26oC
Đêm nhiều mây
26oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng
26oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng
25oC-31oC
Có lúc có mưa rào

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:04)
24oC
Đêm nhiều mây
19oC-24oC
Có lúc có mưa rào và dông
20oC-25oC
Có mưa rào và dông
19oC-24oC
Không mưa

Thời tiết Vinh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:04)
24oC
Đêm nhiều mây
24oC-29oC
Có lúc có mưa rào
23oC-28oC
Đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông
20oC-25oC
Có mưa rào và dông

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:04)
20oC
Đêm có mây
18oC-26oC
Có lúc có mưa rào
19oC-26oC
Có lúc có mưa rào và dông
18oC-25oC
Có lúc có mưa rào và dông

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:04)
25oC
Có mưa
20oC-24oC
Có mưa rào và dông
21oC-26oC
Có lúc có mưa rào và dông
20oC-25oC
Có lúc có mưa rào và dông

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:04)
22oC
Đêm nhiều mây
21oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng
20oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
21oC-30oC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng
-->