THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Hiện tại
Cập nhật: 07:20 - 22/05/2017
Hôm nay
22/05 Thứ Hai
Ngày mai
23/05 Thứ Ba
Ngày kia
24/05 Thứ Tư

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:20)
26oC
Đêm nhiều mây
26oC-34oC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng
26oC-34oC
Đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng
26oC-34oC
Đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:20)
26oC
Đêm nhiều mây
24oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng
26oC-34oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông
25oC-31oC
Có lúc có mưa rào và dông

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:20)
27oC
Đêm nhiều mây
26oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào
26oC-37oC
Đêm không mưa, ngày nắng nóng
26oC-37oC
Đêm không mưa, ngày nắng nóng

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:28)
Đang cập nhật
26oC-33oC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng
26oC-34oC
Đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng
27oC-34oC
Đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:20)
28oC
Đêm nhiều mây
26oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào
26oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng
26oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:20)
26oC
Đêm nhiều mây
24oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
25oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng
25oC-30oC
Có lúc có mưa rào và dông

Thời tiết Vinh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:20)
28oC
Đêm nhiều mây
23oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng
26oC-35oC
Đêm không mưa, ngày nắng
26oC-35oC
Có lúc có mưa rào và dông

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:20)
25oC
Đêm nhiều mây
23oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng
23oC-35oC
Đêm không mưa, ngày nắng nóng
23oC-33oC
Có lúc có mưa rào và dông

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:20)
27oC
Đêm nhiều mây
23oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào
25oC-33oC
Không mưa, trưa chiều trời nắng
25oC-30oC
Có lúc có mưa rào và dông

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:20)
23oC
Đêm nhiều mây
21oC-30oC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng
21oC-30oC
Đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng
21oC-32oC
Đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng
-->