THỜI TIẾT HÔM NAY - THỜI TIẾT NGÀY MAI

Hiện tại
Cập nhật: 07:07 - 23/03/2017
Hôm nay
23/03 Thứ Năm
Ngày mai
24/03 Thứ Sáu
Ngày kia
25/03 Thứ Bảy

Thời tiết TP.Hồ Chí Minh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
26oC
Đêm có mây
25oC-34oC
Đêm không mưa, ngày nắng
25oC-34oC
Đêm không mưa, ngày nắng
25oC-34oC
Đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết Hà Nội


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
24oC
Nhiều mây, không mưa
22oC-29oC
Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng
23oC-32oC
Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng
22oC-28oC
Không mưa

Thời tiết Đà Nẵng


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
24oC
Đêm nhiều mây
24oC-30oC
Đêm không mưa, ngày nắng
24oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng
25oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết Cần Thơ


(Hôm nay, cập nhật lúc 06:43)
Đang cập nhật
25oC-34oC
Đêm không mưa, ngày nắng
26oC-34oC
Đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào
25oC-34oC
Đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết Nha Trang


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
25oC
Đêm nhiều mây
24oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
24oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng
25oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết Hải Phòng


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
24oC
Nhiều mây, không mưa
21oC-28oC
Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng
22oC-30oC
Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng
21oC-27oC
Không mưa

Thời tiết Vinh


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
24oC
Đêm nhiều mây
23oC-27oC
Không mưa, trưa chiều trời nắng
23oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng
23oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng

Thời tiết Sơn La


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
17oC
Đêm có mây
21oC-32oC
Không mưa, trưa chiều trời nắng
20oC-33oC
Đêm không mưa, ngày nắng
20oC-30oC
Không mưa, trưa chiều trời nắng

Thời tiết Việt Trì


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
25oC
Đêm nhiều mây
22oC-29oC
Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều trời nắng
23oC-32oC
Đêm không mưa, ngày nắng
22oC-29oC
Không mưa, trưa chiều trời nắng

Thời tiết Pleicu


(Hôm nay, cập nhật lúc 07:07)
21oC
Nhiều mây, không mưa
18oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
18oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
19oC-31oC
Đêm không mưa, ngày nắng
-->