TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ được Giaobao.com cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem.

TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lúc 21:06 ngày 16/01/2017)
Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (USD 50-100) 22,520 22,530 22,610
USD (USD 5 - 20) 22,510
USD (Dưới 5 USD) 22,500
EUR 22,490 23,803 24,177
GBP 26,712 26,982 27,411
JPY 192.00 195.77 199.16
HKD 2,789 2,875 2,943
CNY 3,227 3,311
AUD 16,225 16,727 17,110
CAD 16,533 17,044 17,342
SGD 15,167 15,636 15,939
THB 585.46 616.27 646.96
CHF 21,195 21,850 22,526
KRW 17.93 20.68
LAK 2.59 2.95
KHR 4.96 6.40
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân Đội)
TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 06:43 ngày 16/01/2017)

(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(16/01/2017)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(15/01/2017)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,535.00 22,535.00 22,605.00 22,535.00 22,535.00 22,605.00
EUR 23,780.10 23,851.65 24,064.54 23,780.10 23,851.65 24,064.54
AUD 16,740.04 16,841.09 16,991.40 16,740.04 16,841.09 16,991.40
KRW 17.66 18.59 19.75 17.66 18.59 19.75
KWD - 73,650.54 76,542.24 - 73,650.54 76,542.24
MYR - 5,028.13 5,093.34 - 5,028.13 5,093.34
NOK - 2,609.25 2,691.10 - 2,609.25 2,691.10
RUB - 345.60 422.78 - 345.60 422.78
SEK - 2,492.01 2,554.80 - 2,492.01 2,554.80
SGD 15,617.34 15,727.43 15,899.58 15,617.34 15,727.43 15,899.58
THB 625.32 625.32 651.42 625.32 625.32 651.42
CAD 16,911.66 17,065.25 17,286.58 16,911.66 17,065.25 17,286.58
CHF 22,043.63 22,199.02 22,486.93 22,043.63 22,199.02 22,486.93
DKK - 3,173.78 3,273.34 - 3,173.78 3,273.34
GBP 27,131.97 27,323.23 27,567.11 27,131.97 27,323.23 27,567.11
HKD 2,868.72 2,888.94 2,932.27 2,868.72 2,888.94 2,932.27
INR - 330.39 343.36 - 330.39 343.36
JPY 193.51 195.46 197.20 193.51 195.46 197.20
SAR - 6,004.15 6,239.89 - 6,004.15 6,239.89
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.


-->