TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ được Giaobao.com cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem.

TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lúc 23:50 ngày 23/06/2017)
Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (USD 50-100) 22,660 22,670 22,770
USD (USD 5 - 20) 22,650
USD (Dưới 5 USD) 22,640
EUR 24,888 25,139 25,578
GBP 28,310 28,596 29,099
JPY 198.00 202.29 206.28
HKD 2,739 2,828 3,052
CNY 3,280 3,372
AUD 16,465 16,974 17,352
CAD 16,304 16,808 17,366
SGD 15,669 16,154 16,530
THB 621.00 653.68 691.29
CHF 22,220 22,907 23,615
KRW 18.73 22.78
LAK 2.61 2.97
KHR 4.99 6.46
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân Đội)
TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 07:02 ngày 25/06/2017)

(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(25/06/2017)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(24/06/2017)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,690.00 22,690.00 22,760.00 22,690.00 22,690.00 22,760.00
EUR 25,222.90 25,298.80 25,549.65 25,222.90 25,298.80 25,549.65
AUD 17,023.71 17,126.47 17,279.24 17,023.71 17,126.47 17,279.24
KRW 18.45 19.42 20.64 18.45 19.42 20.64
KWD - 74,669.50 77,600.74 - 74,669.50 77,600.74
MYR - 5,266.98 5,335.25 - 5,266.98 5,335.25
NOK - 2,639.23 2,722.00 - 2,639.23 2,722.00
RUB - 345.46 422.60 - 345.46 422.60
SEK - 2,566.98 2,631.65 - 2,566.98 2,631.65
SGD 16,181.52 16,295.59 16,473.86 16,181.52 16,295.59 16,473.86
THB 655.95 655.95 683.33 655.95 655.95 683.33
CAD 16,922.27 17,075.95 17,297.31 16,922.27 17,075.95 17,297.31
CHF 23,112.53 23,275.46 23,577.19 23,112.53 23,275.46 23,577.19
DKK - 3,362.12 3,467.57 - 3,362.12 3,467.57
GBP 28,605.67 28,807.32 29,064.27 28,605.67 28,807.32 29,064.27
HKD 2,872.32 2,892.57 2,935.93 2,872.32 2,892.57 2,935.93
INR - 351.47 365.26 - 351.47 365.26
JPY 201.24 203.27 205.09 201.24 203.27 205.09
SAR - 6,043.63 6,280.88 - 6,043.63 6,280.88
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.


-->