TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ được Giaobao.com cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem.

TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

(Cập nhật lúc 19:51 ngày 24/04/2017)
Ngoại tệ Tỷ giá mua Tỷ giá bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD (USD 50-100) 22,680 22,690 22,780
USD (USD 5 - 20) 22,670
USD (Dưới 5 USD) 22,660
EUR 24,263 24,508 24,898
GBP 28,620 28,909 29,364
JPY 200.00 204.50 208.20
HKD 2,798 2,885 2,954
CNY 3,300 3,387
AUD 16,481 16,991 17,339
CAD 16,200 16,701 16,995
SGD 15,643 16,127 16,451
THB 612.76 645.01 678.57
CHF 21,659 22,329 23,030
KRW 18.51 22.45
LAK 2.61 2.97
KHR 4.99 6.44
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Quân Đội)
TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 06:53 ngày 24/04/2017)

(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(24/04/2017)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(23/04/2017)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,675.00 22,675.00 22,745.00 22,675.00 22,675.00 22,745.00
EUR 24,165.79 24,238.51 24,454.72 24,165.79 24,238.51 24,454.72
AUD 16,930.09 17,032.28 17,184.22 16,930.09 17,032.28 17,184.22
KRW 18.47 19.44 20.66 18.47 19.44 20.66
KWD - 74,407.69 77,328.71 - 74,407.69 77,328.71
MYR - 5,131.86 5,198.39 - 5,131.86 5,198.39
NOK - 2,595.19 2,676.58 - 2,595.19 2,676.58
RUB - 367.92 450.08 - 367.92 450.08
SEK - 2,498.09 2,561.03 - 2,498.09 2,561.03
SGD 16,058.45 16,171.65 16,348.57 16,058.45 16,171.65 16,348.57
THB 647.37 647.37 674.38 647.37 647.37 674.38
CAD 16,604.73 16,755.53 16,972.75 16,604.73 16,755.53 16,972.75
CHF 22,462.37 22,620.72 22,913.98 22,462.37 22,620.72 22,913.98
DKK - 3,224.54 3,325.68 - 3,224.54 3,325.68
GBP 28,755.56 28,958.27 29,216.59 28,755.56 28,958.27 29,216.59
HKD 2,878.39 2,898.68 2,942.14 2,878.39 2,898.68 2,942.14
INR - 350.57 364.34 - 350.57 364.34
JPY 204.70 206.77 208.62 204.70 206.77 208.62
SAR - 6,039.92 6,277.03 - 6,039.92 6,277.03
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.


-->