TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ được Giaobao.com cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem.

TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
(Cập nhật lần thứ 1 lúc 06:22 ngày 19/02/2018)

(Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam)
Ký hiệu

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay


(19/02/2018)

Tỷ giá ngoại tệ hôm qua


(18/02/2018)
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
Tỷ giá
mua vào
Tỷ giá
chuyển khoản
Tỷ giá
bán ra
USD 22,665.00 22,665.00 22,735.00 22,665.00 22,665.00 22,735.00
EUR 27,401.73 27,484.18 28,447.03 27,401.73 27,484.18 28,447.03
AUD 17,439.63 17,544.90 18,159.55 17,439.63 17,544.90 18,159.55
KRW 19.04 20.04 21.85 19.04 20.04 21.85
KWD - 74,517.63 79,447.32 - 74,517.63 79,447.32
MYR - 5,655.68 5,877.28 - 5,655.68 5,877.28
NOK - 2,795.38 2,957.68 - 2,795.38 2,957.68
RUB - 386.64 441.99 - 386.64 441.99
SEK - 2,750.40 2,892.67 - 2,750.40 2,892.67
SGD 16,742.97 16,861.00 17,486.63 16,742.97 16,861.00 17,486.63
THB 697.61 697.61 745.53 697.61 697.61 745.53
CAD 17,539.15 17,698.44 18,391.89 17,539.15 17,698.44 18,391.89
CHF 23,662.81 23,829.62 24,763.31 23,662.81 23,829.62 24,763.31
DKK - 3,650.96 3,862.93 - 3,650.96 3,862.93
GBP 30,745.63 30,962.37 32,047.08 30,745.63 30,962.37 32,047.08
HKD 2,823.86 2,843.77 2,961.11 2,823.86 2,843.77 2,961.11
INR - 347.83 370.84 - 347.83 370.84
JPY 205.20 207.27 214.53 205.20 207.27 214.53
SAR - 5,961.09 6,355.45 - 5,961.09 6,355.45
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.


-->