Làm giày từ da cá ở Mexico

Trung tâm ứng dụng công nghệ CIATEC ở Mexico, các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp biến những miếng da cá thành nguyên liệu...

Xem tiếp
-->