Tây Nguyên: Người dân khu tái định cư vẫn chưa thể an cư

Hiện nay, nhiều khu tái định cư ở Tây Nguyên vẫn chưa đảm bảo được các nhu cầu thiết yếu nên người dân chỉ ở một thời gian rồi...

tái định cư giúp cho đồng bào vùng sâu, vùng sạt lở được an cư là chủ trương nhân văn các địa phương Tây Nguyên đã và đang triển khai.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các khu tái định cư vẫn còn tồn tại những bất cập như: thiếu nước sinh hoạt, thiếu đất sản xuất... khiến cho đồng bào vẫn chưa thể an cư. Vì vậy, nhiều người đã bỏ đi, còn những người bám trụ cuộc sống luôn bộn bề khó khăn. Đây là thách thức không nhỏ khi thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại các vùng tái định cư ở Tây Nguyên.

Loading...
Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Mời bạn đọc thêm:
Làm QUIZ
Tin tức Video
-->