Bản tin 9h – 12/9/2016

Bản tin 9h ngày 12/9 với nội dung đáng chú ý: Hiệu quả mô hình nuôi đà điểu tại Quảng Bình; Triển khai đo nồng độ cồn ở 4 thành phố lớn; Nổ tại nhà máy…

Giaobao.com

Bình luận của bạn !

Làm QUIZ
Tin tức Video