Table of Contents

Tổng thống Trump: Phải giải quyết vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Donald Trump hôm nay 5/11 gọi Triều Tiên là “vấn đề lớn” phải giải quyết khi ông đang trên chuyên cơ Không Lực Một tới Nhật Bản và bắt đầu chuyến…