Table of Contents

Sau ồn ào với vợ Xuân Bắc, NSND Anh Tú chính thức được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam

NSND Anh Tú đã được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát Kịch Việt Nam trong thời gian Bộ VHTTDL bổ nhiệm giám đốc mới.