Table of Contents

Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh: Tôi không có ý thách thức và xúc phạm chị Thành

Trước thái độ bức xúc của Nguyễn Thị Thành, Lê Âu Ngân Anh cũng phải lên tiếng giải thích.