Table of Contents

Trung Quốc tung ra tiêm kích tàng hình J-10D, điều đáng lo ngại nhất của QĐ Mỹ đã đến?

Theo toutiao, radar trên chiếc J-10D mới của Trung Quốc có thể sánh ngang với radar của J-20, tính năng thuộc loại hàng đầu thế giới, phạm vi bao phủ hỏa lực lên…