Table of Contents

Đại sứ Mỹ Ted Osius ở lại Việt Nam làm Phó Chủ tịch Đại học Fulbright

Đại sứ Ted Osius cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ 3 năm, ông sẽ vào TP. Hồ Chí Minh và tiếp tục đóng góp cho quan hệ Việt – Mỹ trong lĩnh vực giáo dục.