Table of Contents

Intel và AMD hợp tác sản xuất chip laptop mới để cạnh tranh với Nvidia

Hai nhà phát triển linh kiện điện tử Intel và AMD đang bắt tay nhau để đồng sản xuất ra một dòng chip laptop gaming mới với sức mạnh tốt hơn,…