Table of Contents

Từ xe tải quần áo nhỏ đến đế chế thời trang tỷ đô

Sự nghiệp thăng hoa giúp Nigel Austin trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất tại nước Úc.