Table of Contents

Đang ngồi trong lớp, cháu bé bị đạn rơi trúng đầu

Cháu Nguyễn Hải P. (Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khi đang ngồi học trong lớp đã bị một viên đạn lạc “từ trên trời rơi xuống” trúng đầu.