Table of Contents

Thùy Dung bị chỉ trích coi thường nhà thiết kế, quản lý lên tiếng phân trần

Tuấn Võ – quản lý của Thùy Dung đã có chia sẻ khá dài để giải thích về việc người đẹp không đội mấn khi trình diễn trang phục truyền thống tại Miss International…