Table of Contents

Triết học cho trẻ lớp ba ở Phần Lan: Lẽ sống – chết, nhân tính, cá tính…

Tôi luôn nghĩ trường học chỉ nên dạy khoa học, kĩ năng, đạo đức…, còn đức tin, tôn giáo thì nên để cho nơi khác nói.