Table of Contents

Giám đốc vướng vòng lao lý

Hàng năm, vào các dịp lễ tết, ông GĐ chỉ đạo lập danh sách các cá nhân tại các Sở, ban, ngành, ngân hàng để chi đối ngoại…